01:19 23 سپتمبر 2018
سیاره زمین

دانشمندان راز منشای اب را در زمین کشف نموده اند

© NASA . Goddard Space Flight Center
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20

کشف راز بوجودامدن اب در زمین

با مطالعه نمودن قدیمترین احجار روی زمین در جزیره کانادا در ارکتیکا دانشمندان به این راز پی بردند که اب در روی زمین همیشه موجود بود و توسط ستاره های دنباله دار یا شهاب اورده نشده است. طوریکه خبرگزاری «ریا نووستی خبر داده، این مطلب در مقاله تذکر یافته که در سایت مجله Science منتشر شده است.

لیدیه هالیس از پوهنتون گلازگو (سکاتلند) اعلام داشت: " ما معلوم نمودیم که مالیکول های اب در نمونه های این احجار اتم های کم دیتریم، هایدروجن سنگین دارند. این بیانگر انست که اب به زمین بعد از ان که تشکیل و سرد شده، نه رسیده، بلکه یکجا با گرد و غبار امده که از ان سیاره ما تشکیل شده است. بخش اعظم اب در این گرد و غبار تبخیر شده، ولی بقایای ان برای تشکیل اقیانوس ها در روز زمین کافی بود".

در حال حاضر پالینتولوجستان معتقدند که اب زمین منشای فضایی دارد. منبع ان، به عقیده نیم از انها، ستاره های دنباله دار می باشد، در حال که ستاره شناسان دیگر معتقدند که ذخایر اب سیاره ما توسط شهاب ها اورده شده اند.

هالیس و همکاران او نشان دادند که در واقعیت امر اقیانوس های سیاره ما توسط ابهای خودی ان پر شده اند.

 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک