01:22 23 سپتمبر 2018
تقویم بدون روز جمعه سیزدهم

تقویم بدون روز جمعه سیزدهم

© Flickr/ DaveBleasdale
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

در دنیای خرافات، افسانه ها، و قصه ها روز جمعه و عدد سیزدهم، بدشانسی تلقی می گردد. از آنجا که تئوری های مختلفی در رابطه با انطباق این دو با یکدیگر و تبدیل آن به روزی سراسر بدشانسی وجود دارد، می تواند خیلی ساده ایجاد گشته باشد.

دو روز سراسر بدشانسی با یکدیگر ترکیب شده اند، تا بدترین روز را به وجود آورند. کشور هند به خاطر مبارزه افرادی که به این خرافات ها عقیده دارند، تقویمی (جنتری) را بدون روزجمعه سیزدهم طراحی کرده است. این تقویم بدون روزجمعه سیزدهم ماه به کمک براج بهوشان ویچ کارمند سابق قوای هوایی هند طراحی شده است. وی گفت: "من هیچگونه تغییری در تقویم میلادی نیاورده ام، فقط تاریخ 31 جون را از تقویم برداشته و در اخر ماه فبروری اضافه و ماه 29 روز می شود. یک روز که در هر سال کبیسه افزایش می یابد، بین تاریخ 30- 1 قرار میگیرد.
تقویم ویچا — یک اخترح جدید نیست، بلکه در سال 1994 کتاب "Limca Book of Records " ثبت ثبت و سیستم متریک اندازه گیری ساعت و دقیقه طراحی شده بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک