23:58 22 مارچ 2018
  قهوه

  قهوه با عث طویل عمر میشود

  © Fotolia/ Ferumov
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 0 0

  دانشمندان به این نظر اند که قهوه بالای عمر تاثیر مثبت دارد.

  مجله Circulation طی مقاله در ارتباط مفاد قهوه مینویسد که نوشیدن 2-3 پیاله قهوه روزانه سطح خطرمرگ ناشی از امراض قلبی، عصبی، شکر و خودکشی را کاهش میدهد.

  دانشمندان 3 تحقیقات وسیع را در این عرصه جمع آوری میکنند که 74890 زن درNurses' Health Study، 93054 زن در Nurses' Health Study 2 و 40557 مرد در Health Professionals Follow-up Study تحت مطالعه قرار دادند. معلوم شد که در جریان 30 سال تمام شرکت کنندگان هر 4 سال سال تحت معاینه قرار میگرفتند و از ایشان پرسان میشد که چقدر قهوه می نوشند.

  در جریان 30 سال ازجمله پرسش شدگان 19524 تن زن و 12432 مرد مرده اند. جالب این است که مردگان نسبت به کسانی که قهوه بیشترمی نوشند, کم علاقه به نوشیدن قهوه داشتند.

  تعداد مردگان مرد و زن با حجم نوشیدن کوفی ارتباط ندارد. بناًمیتوانیم بگویم که کوفئین و سایر عبوبات که در خود ترکیب کوفئین را دارند، به صحت مفید است.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک