19:11 05 اگست 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
150
ما را در دنبال کنید

اولین پرتاب موفقانه شبانه راکت«اسکندر – ام»

نظامیان روسیه برای اولین بار پرتاب شبانه راکت «اسکندر — ام» انجام دادند. اتشباری از مجتمع اوپراتیفی — تاکتیکی راکتی در چارچوب احضارات خاص انجام شد. در این باره دفتر مطبوعاتی حوزه نظامی مرکزی خبر داد.

در تطبیقات بیش از 50 افسر شرکت دارد و بیش از 20 واحد تخنیک محاربوی بکار گرفته شده است.

گفته شده که قطعات افسرات وظایف را در شرایط اعظمی نزدیک به اوضاع محاربوی تمرین میکنند.

مجتمع های راکتی «اسکندر» را متخصصین بیروی طراحی ماشین سازی کالومینسک ساخته اند. مجتمع اوپراتیفی — تاکتیکی راکتی برای از بین بردن اهداف در عمق جبهه دشمن مدنظر گرفته شده است. مجتمع های راکتی اسکندر میتوانند راکت های ذروی بالیستیکی و بالدار پرتاب نماید.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر