12:13 21 سپتمبر 2018
Radisson Blu Hotelنیروهای امنیتی در نزدیک هوتل

مالی: تروریستان چند نفر اسیر را که قران را قرائت کردند، ازاد ساخته اند

© REUTERS / Adama Diarra
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

ازادسازی اسیران از طرف تروریستان

افراد مسلح که صبح روز جمعه هوتل  Radisson Blu Hotel را اشغال کرده، چند نفر گروگان را که توانستند ایات قران را قرائت کنند، ازاد ساختند. در این باره آژانس رویتر به نقل از یک منبع در اداره امنیتی خبر داده است. خبرگزاری «ریا نووستی» به نقل از آژانس خبر داد: "افراد مسلح در هوتل مالی چند گروگان را که توانستند ایات از قران را قرائت نمایند، ازاد ساختند".

ابراهیم بوبکر کیتا رئیس جمهور مالی بازدید خود از چاد را قطع کرد و در مورد بازگشت به باماکو فیصله نمود. در اداره امنیت خبر دادند که افراد مسلح به هوتل در موتر با نمبرپلیت دیپلوماتیک وارد شدند.

قبلاً معلوم شده بود که ده نفر مسلح هوتل را در مرکز شهر باماکو، پایتخت مالی، اشغال کرده اند. انها 170 نفر را به گروگان گرفته  که در جمله انها 140 مهمان هوتل و 30 کارمند هوتل شامل اند. طبق معلومات اولیه، در نتیجه حمله 9 نفر کشته شده اند. در هوتل 190 اتاق وجود دارد. در لحظه حمله در 90% انها مهمانان به سر می بردند.

در نمایندگی دیپلوماتیک روسیه این امر را مستثنی نمی سازند که در هوتل شاید اتباع روسیه هم وجود داشته باشند. این معلومات حالا بررسی میشود.

هوتل Radisson Blu Hotel در بین ماموران غربی، منجمله اتباع فرنسوی از محبوبیت برخوردار می باشد. طبق برخی معلومات، در انجا شش کارمند Turkish Airlines نیز قرار دارند. یک منبع در اطرافیان رئیس جمهور فرانسوا اولاند معلومات داد که در جمله گروگانان فرانسویان موجود اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک