00:47 21 سپتمبر 2018
آیا آینده به بانک های اسلامی تعلق دارد؟

شورای علمای دینی تاجکستان جهت مبارزه بی امان علیه سلفیان دعوت بعمل اورده است

© AP Photo / Olga Tutubalina
جهان
دریافت لینک کوتاه
110

اعلان مبارزه بی امان علیه سلفیان در تاجکستان

شورای علمای مرکز اسلامی تاجکستان فتوا صادر نموده که در ان همه مسلمانان ساکن در کشور را به مبارزه بی امان با طرفداران جریان «سلفیان» که در این کشور جریان افراطی شناخته شده، دعوت نموده است.

سلفیان — جهت بنیادگرا در اسلام است که پیروان ان با واردنمودن عناصر مذاهب و جریانات فلسفی دیگر مخالف می باشند.

در شورای علما اعلام داشته که طرفداران جنبش ممنوعه در تاجکستان تمام احکام اسلامی را نقض و ارزش های راتحت پوشش مذهب پامال میکنند که در قران پاک نوشته شده، دست به کشتار، غارت و اعمال دیگر می زنند که با ارزش های عام بشری ضدیت دارند.

در فتوا گفته شده: "«دولت اسلامی» نام نهاد و دیگر سازمان های تروریستی که اسلام را به خاطر اهداف خود استفاده میکنند و همچنان سلفیان هیچگونه وجه مشترک با ارزش های ندارند که قران مقدس توصیه میکند".

سلفیان عمده تاً در کشورهای مانند مصر، تونس،، موریتانیا و یمن زندگی میکنند.

در فراخوان شورا گفته شده: " انها جهت نابودساختن همه انهایی دعوت بعمل می اورند که با تصورات انها راجع به مذهب موافق نیستند و انها خطر بزرگ برای نظام دولتی و عنعنات به بار می اروند".

در شورای علما معتقدند که اتباع جوان تاجکستان که در صفوف سلفیان شامل میشوند، حالا در سوریه و عراق می جنگند، بعد از بازگشت به وطن «حتماً جهت برهم زدن صلح و ثبات در کشور تلاش خواهند کرد».

در اخیر اعلامیه گفته شده: " برای انها این مهم نیست که چه کسی را میکشند… انها در مدت زمان کوتاه میتوانند تاجکستان را به سوریه، عراق یمن یا افغانستان مبدل سازند. مسلمانان کشور ما با متحدشدن میتوانند با ان تهدیدها مقابله نمایند که مفکورها و جریانات بیگانه به ما که جهت خشونت و خونریزی دعوت میکنند، به بار می اورند.

 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک