07:17 26 سپتمبر 2018
تولید اضافی انرژی برق در کریمیه

کریمیه در ظرف یک شبانه روز تولید انرژی برق را به اندازه بیش از 50 میگاوات افزایش داده است

© Sputnik / I. Keytilgisser
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 11

افزایش تولید انرژی برق در کریمیه

تولید مجموعی انرژی برق در کریمیه تا صبح روز شنبه 431 میگاوات تشکیل داده و کمبود انرژی برق در سطح 673 میگاوت باقی مانده است. در این باره در جلسه قرارگاه اوپراتیفی رفع حالت اضطراری خبر دادند.

کریمیه شب یکشنبه نسبت تخریب پایه های لین انتقال انرژی برق که انرژی برق توسط ان از اوکراین وارد می شد، بی برق ماند. ستیشن برق حرارتی سیمفیروپول شام روز پنجشنبه ترمیم توربین دوم را تکمیل کرد و تولید انرژی برق ستیشن را دوچند ساخت و ان را تا 100 میگاوات رساند. در روز شنبه در کریمیه هوا افتابی است و انرژی اضافی را بطری های افتابی تامین میکند که حجم ان حد اقل به 20 میگاوات میرسد. یک شبانه روز قبل تولید مجموعی انرژی برق را 377 میگاوات تشکیل میداد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک