07:00 26 سپتمبر 2018
بحیره باسفور

بسته کردن تنگه های بحیره سیاه ، تخلف از ماده های اساسی حقوق بحری میباشد

© Fotolia / Chubako
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

بیم ان وجود دارد که ممکن است ترکیه به طرف تشدید اوضاع پیش رفته و برای جلوگیری از دسترسی روسیه به بحیره سیاه ، تنگه را ببندد .

روابط میان روسیه — ترکیه پس از حادثه غم انگیز سو- 24 به شدت خراب شده است. بیم ان وجود دارد که ممکن است ترکیه به طرف تشدید اوضاع پیش رفته و برای جلوگیری از دسترسی روسیه به بحیره سیاه ، تنگه را ببندد.
با این حال کارشناس قانون بحری اعتقاد دارد که توسعه چنین سناریو بسیار بعید است. محقق ارشد انیستوت دولت و قانون اکادمی علوم روسیه واسیلی گلوسلیاک طی مصاحبه با رادیو اسپوتنیک گفت: در تئوری ، این کار امکان پذیر است.در عمل ترکیه میتواند تنگه بحیره سیاه ،تنگه باسفور ، داردانیل و بحیره مرمره را ببندد زیرا انها تنگه های متذکره را جز از قلمرو ترکیه میدانند. این به مثابه کلید بحیره سیاه بشمار میرود ، که وضعیت قانونی ان توسط کنوانسیون مونترو سال 1936 تنظیم شده است.
هدف این کنوانسیون از یک طرف در ان نهفته است ، که ترکیه نظر به لزوم دید خود نمی تواند تنگه دریای سیاه را ببندد. کنوانسیون بصورت واضع چنین امکانات را پیشبینی میکند که ، تنها در صورتی که اگر ترکیه یکی از طرف های جنگ باشد و به شکل واقعی در حالت جنگ با دولتی باشد که کشتی ان بخواهند از طریق تنگه دریای سیاه عبور کند میتوند این کار را انجام دهد.
و از سوی دیگر باید توجه داشت ؛ حتی با این فرض که کنوانسیون مونترو قدرت خود را از دست داده باشد ، اما به اساس قوانین بین المللی و عرف بین المللی تنگه متذکره ، تنگنه بین المللی بشمار میرود. کشور های که در امتداد سواحل تنگه هستند ، نمی توانند به صلاح دید خود تنگه را ببندند ، زیرا به حمل و نقل کالای بین المللی اسیب میرساند. هیچ دولتی قادر به انجام چنین یک کار نیست ، زیرا میتواند به واکنش متقابل مواجه شود.
واسیلی گوسلیاک تحلیلگر حقوق در ساحات بحری میگوید:
بدین وسیله طوری که معلوم میشود ، کمتر امکان دارد که ترکیه بطور یک جانبه دست به چنین یک عمل بزند ، زیرا این نه تنها نقض کنوانسیون مونترو بوده بلکه تخلف از اصول اساسی قوانین بین المللی بحری هم بشمار میرود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک