19:22 16 جولای 2018
جهان

وزارت خارجه ترکیه: سلاح مصادره شده در ایتالیا بصورت قانونی انتقال میشد

جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

مصادره سلاح قاچاقی در ایتالیا

انتقال محموله سلاح که مقامات ایتالوی در ترییست در روز پنجشنبه مصادره نموده، بصورت قانونی انتقال می یافت، ولی کمپنی — خریدار از بلجیم اسناد لازم برای انتقال سلاح از طریق ایتالیا دریافت نکرده بود. در این باره آژانس انادولو به نقل از تانژو بیگلیچ نماینده وزارت خارجه ترکیه خبر داده است.

بیگلیچ اعلام داشت: " انتقال (سلاح مصادره شده) صدور قانونی 781 میل تفنگ Winchester تولیدشده در ترکیه، برای واردکننده بلجیمی بود".

در وزارت خارجه ترکیه خاطرنشان ساختند، موترباری حامل سلاح روانه بلجیم بود. خریدار بلجیمی باید اسناد اجازه انتقال سلاح از مقامات ان کشورها دریافت کند که از طریق انها مسیر موتر بابری عبور میکرد. ولی کمپنی اسنادی نداشت که به انتقال سلاح به ایتالیا اجازه میداد.

گارد مالی ایتالیا در روز پنجشنبه یکجا با گمرک بندر شهر شمالی ایتالوی ترییست بیش از 800 میل سلاح اتشی از ترکیه مصادره نمود. این محموله از ترکیه به بلجیم انتقال میشد. سلاح، منجمله 781 میل تفنگ ساخت ترکیه، در موترباربری با نمبرپلیت بلجیم که راننده ان تبعه ترکیه بود، کشف شده است.

 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک