21:45 20 سپتمبر 2018
امریکا غرق قرضیه های دولتی شده است

دارایی های 20 تبعه بسیار ثروتمند از دارایی های 50% جمیعت کشور زیادتر است

© Fotolia / nmann77
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 01

بیست تبعه امریکا ثروت های به اندازه دارایی 50% جمیعت را در اختیار دارند

در امریکا دارایی های 20 تبعه ثروتمندتر از دارایی های 50% جمیعت کمتر تامین شده کشور، یا 152 میلیون نفر زیادتر است. در این باره MarketWatch به نقل از تحقیقات انستیتوت تحقیقات سیاسی (Institute for Policy Studies, IPS) خبر داده است.

در تحقیقات گفته شده، مبلغ دارایی 20 شخص بسیار ثروتمند امریکایی را 732 میلیارد دالر تشکیل میدهد. در عین حال، امریکایان که در فهرست 400 تبعه متمول جهان شامل اند، بطور مجموعی 2.34 تریلیون دالر دارند. در این باره آژانس انتیرفاکس خبر داده است.

به عقیده تهیه کنندگان گزارش، چنین فاصله بین عواید مردم ثروتمند و فقیر توسط وضع نمودن مالیات مستقیم بر دارایی ها از بین برده شده میتواند. بطور مثال، مالیات 1% بر یک فیصد اشخاص بسیار ثروتمند امریکا در ظرف 10 سال به خزانه دولت مبلغ 2.6 تریلون دالر عاید به بار اورده میتواند و این از مخارج مجموعی معارف و ایکالوژی بیشتر است.

 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک