15:55 23 اکتوبر 2017
  باشنده عراق در امریکا در لاتری 6.4 میلیون دالر برده است و از بازگشت به خانه هراس دارد

  باشنده عراق در امریکا در لاتری 6.4 میلیون دالر برده است و از بازگشت به خانه هراس دارد

  © Fotolia/ Pakhay Oleksandr
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 43310

  باشنده عراق در لاتری در امریکا برنده شده

  باشنده عراق در لاتری  Megabucks در ایالت اوریگون امریکا جایزه ممتاز  6.4 میلیون دالری برده است. تکت لاتری که در ان ارقام 15، 27، 32، 39، 44 و 45 نشانی شده بودند، در تاریخ 24 اگست سال روان خریده شده بود. در این باره تلویزیون ABC News خبر داده است.

  چاک باومن نماینده کمپنی به رسانه ها گفت که برنده تکت خود را در تاریخ 1 دسمبر در مقر کمپنی در سیلمی (ایالت اوریگون) نشان داد. او خواست که پول لاتری خود را همه ساله در ظرف 25 سال به اندازه 256 هزار دالر بدون وضع مالیات برداشت خواهد کرد.

  باومن افزود که برنده از بابت امنیت خود و خانواده خود بعد از بازگشت به وطن نهایت نگران می باشد و امیدوار است که معلومات راجع به برد او بصورت محرم حفظ گردد.

   

   

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک