21:54 17 اگست 2019
فوتبال

لت و کوب داور میدان فتبال توسط شیخ کویت

© Fotolia / steevy84
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

شیخ نخست به داور احتیاطی حمله کرد، بعداً به لت و کوب داور اساسی میدان شروع نمود

 شیخ کویتی که ازجریان مسابقه فوتبال ناراضی و بسیار خشمگین بود، ناگهان از جا برخیست، دویده داخل میدان شد و داور را مورد لت و کوب قرار داد. بعد از آن، زدو خورد دسته جمعی شروع شد.

سپورت اکسپرس خبر میدهد که علت این زدو خود عدم رضایت شیخ کوینی از چگونگی مسابقه و فعالیت داور میدان فوتبال میباشد.

شیخ نخست به داور احتیاطی حمله کرد، بعداً به لت و کوب داور اساسی میدان شروع نمود.

این مسابقه بین دو تیم فوتبال کویتی بود که برای چند مدت به تعویق اقتاد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر