14:44 16 جولای 2018
اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان

کریموف: خروج نیروهای ایتلاف اوضاع را در افغانستان بدتر ساخته است

Фотохост-агентство
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

تائثیرات منفی خروج نیروهای ایتلاف بر اوضاع در افغانستان

خروج نیروهای ایتلاف بین المللی از افغانستان اوضاع در این کشور را وخیمتر ساخته است. این مطلب را اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان اعلام داشته است.

کریموف در کنفرانس بین المللی در عشق اباد اعلام داشت: " باید به اوضاع در افغانستان توجه مبذول گردد. خروج نیروهای ایتلاف بین المللی از افغانستان و کاهش کمک های مالی به این کشور اوضاع را وخیمتر ساخته است". در این باره رسانه های ازبکستان به نقل از سخنرانی کریموف خبر داده است.

به عقیده کریموف، در حال حاضر " تمام ساختار امنیت بین المللی و جهانی تغییر میکند… مراکز خودسرانه فعالیت میکنند که در انها تروریزم را تغذیه میکنند".

کریموف یک بار دیگر موضعگیری ازبکستان راجع به امتناع از مستقر ساختن پایگاه های نظامی خارجی در خاک انکشور، عدم شمول در اتحادیه های نظامی — سیاسی و عدم شرکت در عملیات حفظ صلح بین المللی تائید کرد.

در دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه ازبکستان خبر دادند، کریموف دیروز به اساس دعوت قربان قلی بیردی مخمیدوف رئیس جمهور ترکمنستان جهت شرکت در کار کنفرانس بین المللی تحت عنوان " سیاست بی طرفی: همکاری بین المللی به خاطر صلح، امنیت و انکشاف"، وارد عشق اباد گردیده است. این کنفرانس به بیستمین سالگرد به رسمیت شناختن موقف بی طرفی دایمی ترکمنستان از طرف اسامبله عمومی سازمان ملل متحد وقف شده است.

نیروهای بین المللی مساعدت به امنیت در افغانستان — ISAF مطابق فیصله نامه شماره 1386 شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2001 برای کمک به حکومت موقت افغانستان در امر حفظ امنیت و همچنان برای کمک به امر تشکل و تعلیم اردوی نو و نیروهای امنیتی ان کشور ایجاد شده بودند. ماموریت انها در تاریخ 31 دسمبر سال 2014 خاتمه یافت. از تاریخ 1 جنوری ناتو عملیات نو غیرنظامی بنام «حمایت قاطع» با ترکیب 12 هزار نظامی که کار تعلیم و مشوردهی ساختارهای نظامی افغانستان را پیش خواهند برد، آغاز نموده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک