12:16 25 سپتمبر 2018
در نیویارک الماس های زیوری به ارزش میلیون ها دالر به کثافات انداخته اند

در نیویارک الماس های زیوری به ارزش میلیون ها دالر به کثافات انداخته اند

© AFP 2018 / Sam PANTHAKY
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

دورانداختن الماس به صندوق کثافات

پولیس واقعه دزدی بریلیانت ها به ارزش میلیون ها دالر را در یکی از مغازه های شهر نیویارک کشف نموده است. در این باره آژانس تاس خبر داده است. سنگهای قیمتی در خریطه ها به اساس غلط فهمی به صندوق کثافات انداخته شده بودند. بخش از انها به صاحب اصلی — کمپنی خصوصی J. Birnbaum برگردانده شده اند. طوریکه ارگانهای تحقیق معلوم نموده، مغازه زیورات که در منطقه مانهیتن در عمارت چند طبقه یی قرار دارد، در روز ناپدیدشدن الماس ها به محوطه نو در طبقه دیگر نقل مکان مینمود. جوالیان بدون اینکه به خود زحمت دیدن محتوای داخل صندوق چوبی را بدهند، ان را غیرضروری فکرکردند و به صندوق کثافات دور اندختند. ویلفیرد مارتینیس محافظ بیدار انها را در تاریخ 24 نوامبر بیرون اورد و سنگهای قیمتی را تصاحب کرد.
ماتینوس 47 ساله را به اساس مشاهدات ویدیویی معلوم نمودند که در دهلیز طبقه سوم عمارت نصب شده اند. در روز دوشنبه گذشته پولیس محافظ را توقیف نمود که هنگام تحقیق واقعیت را نفی نکرد و به بازگرداندن 17 قیراط بریلیانت به ارژش 3.2 میلیون دالر موافقه نمود. او همچنان چند سنگ نسبتاً ارزان قیمت و مبلغ ده هزار دالر نقده را نیز مسترد کرد. بریلیانت های دیگر را او به زرگر دیگر در همان عمارت که مغازه J. Birnbaum قرار دارد، بصورت مخفیانه فروخته بود.
محافظ ناصادق به محکمه معرفی شده است. پولیس بریلیانت های دیگر را جستجو میکند که ارزش انها به گفته صاحب انها از 5 تا 10 میلیون دالر می باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک