13:15 25 سپتمبر 2018
Air France

کشف بمب در طیاره مسافر بری فرانسه

© REUTERS / Keith Rosso/Handout via Reuters
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

طیاره France در کینی نشست اصطراری نمود Air

طیاره مسافر بری فرانسوی که از موریس به پاریس در پرواز بود، بعد از مشاهده شی مشکوک در سالون طیاره در کینی نشست اضطرار نمود.

تمام مسافرین طیاره سالم از سالون طیاره تخلیه شدند.

عمله طیاره بعد از کشف شی مشکوک در تشناب سالون طیاره، از میدان هوای کینی درخواست نشست اضطراری نمود. طیاره موفقانه نشست نمود و تمام مسافرین آن تحلیه گردیدند.

گفته میشود که سرویس های امنیتی میدان هوائی شی مشکوک را از طیاره  دور نموده در ا« عنصر منفجره را تشخیص نمودند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک