01:47 26 سپتمبر 2018
ایگور کامروف رئیس روس کوسموس

روسیه ایجاد سیستم حفاظت اقمار مصنوعی از شهاب ها در نظر دارد

© Sputnik / Sergey Kuznecov
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

ایجاد سیستم حفاظت اقمار مصنوعی در فضا

پروگرام نو فضایی فدرالی روسیه ایجاد سیستم هشدار حالات خطرناک در ساحه نزدیک مدار زمین پیشبینی میکند. این مطلب را در روز پنجشنبه ایگور کامروف رئیس سازمان فضایی فدرال روسیه تائید کرد.
کامروف در صحبت با ژورنالیستان گفت: " در دوران اینده پروگرامی تشکیل سیستم هشدار حالات خطرناک در ساحه نزدیک مدار زمین پیشبینی میشود. این سیستم برای تامین امنیت گروپ مداری روسیه در نظر گرفته شده است".
طوریکه خبر داده شده بود، چنین سیستم به حفاظت گروپ اقمار مصنوعی در برابر شهاب ها، زباله های فضایی و اشیای خطرناک دیگر مکلف خواهد بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک