05:45 23 سپتمبر 2018
ملکه زیبایی عراق شیما قسیم

ملکه زیبایی عراق را هیچکس به بردگی جنسی تهدیدنمی کند

© AP Photo / Karim Kadim
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20

تکذیب شایعات از جانب ملکه زیبایی عراق

ملکه زیبایی عراق معلومات را رد نموده که رسانه های عربی راجع به تهدید داعش در مورد مجازات نمودن او، در صورتیکه، اگر او با افراد مسلح کار جهاد جنسی انجام ندهد.
شیما قسیم 20 ساله برنده مسابقه زیبایی عراق به خبرگزاری سپوتنیک اعلام داشته که او با هیچگونه تهدید بردگی جنسی و قتل از جانب داعش مواجه نشده است.
ملکه زیابیی عراق در تبصره خود گفت: " مرا هیچکس نه به قتل و نه به کدام چیزی دیگر تهدید نکرده است".
سینان کامل نماینده رسمی شیما قسیم و عضو هیات منصفه مسابقه ملکه زیبایی عراق نیز در مصاحبه با خبرگزاری سپوتنیک اعلام داشته که "ملکه زیبایی عراق به هیچگونه تهدید مواجه نشده و همه چیزیکه در رسانه ها و شبکه های اجتماعی راجع به تهدید داعش به ادرس شیما نوشته شده — دروغ بی بنیاد می باشد".
قبلاً برخی رسانه های عربی، بدون انکه بر کدام منابع مشخص استناد کنند، عین خبر راجع به اینکه داعش ملکه زیبایی عراق را به مجازات در صورت عدم پیوستن به برده گی جنسی به اصطلاح جهادی تهدید میکند، نشر می نمایند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک