00:30 21 سپتمبر 2018
شهزاده چارلز

شهزاده چارلز میتواند بمب هستوی را منفجر سازد و هیچ مسوولیت متوجه او نخواهد شد

© REUTERS / Muhammad Hamed
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

جنجال نو در باره خاندان سلطنتی انگلستان

در انگلستان جنجال نو پیرامون اعضای خاندان سلطنتی بوجود امده است. ژورنالیستان روزنامه The Independent معلوم نموده که لقب هیرتسوگ کارنااولسکی به شهزاده چارلز امکان جلوگیری از پیگرد بعد از بسیاری جنایات میسر می سازد. در این باره خبرگزاری «ریا نووستی» خبر داده است. جنایات مانند مسموم ساختن محیط زیست، تخلف از قانون حفاظت اطلاعات و انفجار بمب هستوی. در عین حال مصوونیت حقوقی ملکیت های شهزاده چارلز بطور قابل ملاحظه از حقوق بسیاری زمینداران انگلستان برتری دارد.
رسانه ها همچنان یاداوری میکنند که به شهزاده طی سالیان متمادی بصورت اتوماتیک اسناد محرم حکومتی مواصلت می ورزیدند که بصورت نظری میتوانست برتری را هنگام معاملات در بازارها برای او تامین کنند. ژورنالیستان بلا فاصله تلاش های شهزاده چارلز را به خاطر پشتیبانی از یک عده ابتکارات، بشمول ابتکارات مربوط به اقلیم، ساختمان، مسکن دهاتی و همچنان مخارج نظامی به خاطر اوردند.
شهزاده چارلز یکجا با ملکه، وزرا و نمایندگان بانفوذ پارلمان، در شورای مخفی مراسم انگلستان شامل اند که باوجود موقف صرفاً رسمی خود وظایف نظارتی در مورد چند سازمان، بشمول بی بی سی و Royal Bank of Scotland انجام میدهد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک