17:11 22 سپتمبر 2018
دسترسی آزاد به معلومات شخصی 191 میلیون رای دهنده آمریکایی در اینترنت

دسترسی آزاد به معلومات شخصی 191 میلیون رای دهنده آمریکایی در اینترنت

© Flickr /
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

براساس گزارش آژانس خبری" رویتر"، معلومات شخصی 191 میلیون رای دهنده امریکایی در اینترنت قابل دسترس می باشد. به گفته این منبع، ریس ویکری محقق مستقل امنیت کامپیوتری امریکا این معلومات را کشف کرده که شامل نام افراد، آدرس منزل، هویت رای دهندگان، شماره تلفون و تاریخ تولد آنها در تمام 50 ایالت امریکا و همچنین در واشنگتن می باشد.

براساس گزارش آژانس خبری"ریانووستی" به نقل از ویکری، وی این پایگاه معلوماتی رای دهندگان را به طور تصادفی پیدا کرده است. وی افزود: "من نمیدانستم دسترسی به معلومات شخصی رای دهندگان در اینترنت آزاد است". وی تمام این معلومات را طی یک ساعت دانلود کرده است. وی به ریانووستی گفت: در حال حاضر با ارگان امنیتی بر روی این پایگاه معلوماتی که قابل دسترس عموم می باشد، کار می کند. در حال حاضر مدیر این پایگاه شناسایی نشده است.

قابل ذکر است، طبق قانون دفاع از معلومات شخصی رای دهندگان در ایالت های مختلف امریکا متفاوت است. در قوانین برخی از ایالات تکمریگت هیچ محدودیتی بر معلومات شخصی رای دهندگان تحمیل نمی گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک