06:59 26 سپتمبر 2018
تشعشعات در افتاب

در سال 2016 هفت طوفان بزرگ مقناطیسی انتظار میرود

© REUTERS / NASA
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20

احتمال وقع هفت طوفان مقناطیسی در سال اینده

در سال 2016 هفت طوفان بزرگ مقناطیسی انتظار میرود. این پیشبینی را متخصصین مرکز «ضدحوادث» وزارت حالا فوق العاده روسیه منتشر ساخته است. در این باره «روسبالت» خبر داده است. مجموعاً در سال نو در حدود 40 طوفان مقناطیسی رخ خواهد داد.
در سال 2016 کاهش فعالیت افتاب ادامه خواهد یافت، ولی در عین حال تشعشعات قوی افتاب بروز خواهند کرد.
از تاریخ 1 جنوری تا 1 نوامبر سال 2015 به تعداد 36 طوفان مقناطیسی ثبت شده که 5 طوفان از جمله بزرگ خوانده شده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک