20:38 20 سپتمبر 2018
جهان

روبوت ساخته شده که میتواند در سطح عمودی حرکت نماید در این باره نشریه New Scientist نوشته است

جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

روبوت چهار عرابه یی توسط چرخ ها تجهیز شده که به حرکت در روی زمین و همچنان بالاشدن به دیوار به ان کمک میکند. در کار ساختن روبوت پول بیردسلی کارمند مرکز تحقیقاتی Disney در زوریخ و همکار او از انستیتوت تخنالوژیکی فدرالی سویس شرکت ورزیده است.

نمونه ابتدایی از نظر جسامت از 60 سانتی متر طول تجاوز نمی کند. توسط چرخ های قوی تجهیز شده که گذار ارام از حرکت در سطح افقی به سطح عمودی را تامین میکنند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک