04:47 23 سپتمبر 2018
پوتین

پوتین حکم برگزاری سال ایکالوژی در سال 2017 امضا نمود

© Sputnik / Michael Klimentyev
جهان
دریافت لینک کوتاه
3 0 0

رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حکم راجع به برگزاری سال ایکالوژی در سال 2017 امضا نموده است. در این باره در اطلاعیه دفتر مطبوعاتی کرملن خبر داده شده است.
مطابق این حکم کمیته سازماندهی در باره برگزاری سال ایکالوژی تشکیل میشود که ریاست ان را سرگی ایوانوف رئیس دفتر ریاست جمهوری روسیه بر دوش خواهد داشت. او ترکیب کمیته سازماندهی را باید تصویب نماید.
به حکومت فدراسیون روسیه وظیفه تامین طرح و تصویب پلان مراسم اساسی برگزاری سال ایکالوژی سپرده میشود. به ارگانهای محلی قدرت مناطق تحقق اقدامات در چارچوب برگزاری سال ایکالوژی سفارش میشود.
حکم از لحظه امضای ان به مرحله اجرا گذاشته شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک