19:33 26 سپتمبر 2018
پادشاه عربستان سعودی و بارک اوباما

تشنج در روابط امریکا و عربستان

© AP Photo / Carolyn Kaster
جهان
دریافت لینک کوتاه
140

بعد از اعدام 47 تن به شمول نیمر النیمر واعظ مشهور شیعه عربستان و قطع روابط با ایران اتحاد نادوستانه امریکا و عربستان داخل مرحله جدید حاوی از تشنج گردیده است.

دوید سنجرتحلیل گر   The New York Times میگوید که با این همه، در حال حاضر هم  به واشنگتن و هم به ریاض مفید است که از تشریک مساعی حمایت کنند.

روز دوشنبه امریکا با سؤ تفاهم بنیادی و متشنج تر عربستان سعودی روبرو شد. اما اداره امریکا نمی تواند مستقیم و علنی عربستان را در اعدام 47 نفر محکوم کند.

امریکا همیشه از عربستان حمایت میکند و به تخلف از حقوق بشر در این کشور چشم پوشی می نماید. زیرا عربستان مغذن تیل امریکا میباشد. و فقط به شکل فورمولتی به نقض حقوق بشر درعربستان هوشدار میدهد.

حالا وضع تغییر کرده است و امریکا خودش نفت خود را استخراج می نماید.

اداره امریکا میگوید که عربستان متحد استراتیژیک ما است، اما فعالیت های نا درست عربستان را به شکل سبک آن محکوم می نماید که به مرور زمان شیوه افاده انتقادات وسیع تر و متشنج تر خواهد شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک