13:44 24 سپتمبر 2018
یوسیهیدی سوگا جنرال سکرتر کابینه وزارای جاپان

جاپان طرق تحریمات علیه کوریای شمالی را بررسی میکند

© AFP 2018 / Toru Yamanaka
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

بررسی موضوع تحریمات علیه کوریای شمالی

حکومت جاپان اعلام داشته که در مورد امکان تصویب فیصله نامه نو شورای امنیت سازمان ملل متحد و وضع تحریمات نو یک جانبه علیه کوریای شمالی، به ارتباط آزمایش بمب هایدروجنی در کوریای شمالی، می اندیشد.
طوریکه آژانس کیودو خبر داده، در جلسه اضطراری شورای امنیت ملی انکشور در روز چهارشنبه سیندزو ابی صدراعظم جاپان " در مورد بررسی اقدامات جدی جوابیه نسبت به کوریای شمالی، بشمول عملکرد یک جانبه، با درنظرداشت موضعگیری جامعه بین المللی هدایت داد".
یوسیهیدی سوگا جنرال سکرتر کابینه وزارای جاپان در همان روز در کنفرانس مطبوعاتی گفت که حکومت جاپان در مورد مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد با مطالبه تصویب فیصله نامه نو علیه کوریای شمالی می اندیشد که تحریمات اقتصادی را پیشبینی میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک