08:22 25 فبروری 2018
  alien

  جستجوی موجودات آسمانی

  © Flickr/ Kevin Dooley
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 20

  ستاره شناسان به یافتن موجودات فضایی امیدوارند

  ستاره شناسان معتقدند که جستجو برای یافتن رد پای موجودات فضایی باید در نقاطی انجام بگیرد که انتظار آن نمی روند، به طور مثال در نقاط تجمع ستارگان.

  در کهکشان راه شیری نزدیک به 150 نقطه ازدحام ستارگان با قدمت بیش از 10 میلیارد سال وجود دارد. هر کدام از این نقاط دارای هزاران میلیون ستاره است.

  روزان دی استفانو از مرکز تحقیقات ستاره شناسی در کمبریج در کنفرانس اتحادیه ستاره شناسان امریکا گفت که امکان وجود تمدن های بزرگ و قدیمی در این نقاط وجود دارد.

  اگر سیاره ها واقعا در نقاط ازدحام ستارگان واقع شده اند، پس آنها می توانند در محل امن و مناسب باشند. سیارات که در بین ستارگان پایدار و قدیمی قرار می گیرند می توانند در طول میلیاردها سال باقی بمانند و همین مساله شرایط را برای زندگی و توسعه تکنالوژی پیشرفته فراهم می سازد.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک