17:16 20 سپتمبر 2017
  alien

  جستجوی موجودات آسمانی

  © Flickr/ Kevin Dooley
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 49120

  ستاره شناسان به یافتن موجودات فضایی امیدوارند

  ستاره شناسان معتقدند که جستجو برای یافتن رد پای موجودات فضایی باید در نقاطی انجام بگیرد که انتظار آن نمی روند، به طور مثال در نقاط تجمع ستارگان.

  در کهکشان راه شیری نزدیک به 150 نقطه ازدحام ستارگان با قدمت بیش از 10 میلیارد سال وجود دارد. هر کدام از این نقاط دارای هزاران میلیون ستاره است.

  روزان دی استفانو از مرکز تحقیقات ستاره شناسی در کمبریج در کنفرانس اتحادیه ستاره شناسان امریکا گفت که امکان وجود تمدن های بزرگ و قدیمی در این نقاط وجود دارد.

  اگر سیاره ها واقعا در نقاط ازدحام ستارگان واقع شده اند، پس آنها می توانند در محل امن و مناسب باشند. سیارات که در بین ستارگان پایدار و قدیمی قرار می گیرند می توانند در طول میلیاردها سال باقی بمانند و همین مساله شرایط را برای زندگی و توسعه تکنالوژی پیشرفته فراهم می سازد.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک