13:44 24 سپتمبر 2018
انگیلا میرکیل

آنگلا مرکل اعتراف نموده که وضع مربوط به پناهجویان از کنترول خارج میگردد

© Sputnik .
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

اعتراف آنگلا مرکل راجع به وخامت وضع مربوط به مهاجرین

آنگلا مرکل صدراعظم المان طی سخنرانی در شهر ماینتز جرمنی اعتراف نمود که اروپا اسیب پذیر شده، چون مقامات اتحادیه اروپایی نمی توانند نظم را تامین کنند و وضع مربوط به پناهجویان را کنترول کنند. در این باره روزنامه The Daily Mail خبر داده است.
روزنامه به نقل از سخنان میرکیل نوشته: "حالا، ناگهان، ما با پرابلم مواجه شدیم، وقتیکه پناهجویان به اروپا می آیند و ما اسیب پذیر شده میرویم، به خاطریکه نمی توانیم نظم را تامین کنیم، ما کنترول را از دست داده ایم که میخواستیم داشته باشیم".
برعلاوه این، طوریکه روزنامه می نویسد، میرکیل اعلام داشته که ثبات ارز واحد اروپایی با آزادی رفت و امد در چوکات اتحادیه اروپایی مربوط می باشد.
صدراعظم المان اعلام داشت: "نباید چنین برخورد نمود که گویا میتوان ارز واحد بدون عبور و مرور نسبتاً آزاد از سرحدات داشت".
آنگلا مرکل افزود که محدودیت بر عبور و مرور آزادانه از سرحدات به این منجر خواهد شد که بازار واحد اروپایی «شدیداً صدمه خواهد دید». از همینرو برلین که یکی از مراکز اتحادیه اروپایی و بزرگترین اتحادیه اقتصادی می باشد، باید از حق رفت و امد ازادانه دفاع نماید.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک