01:08 21 سپتمبر 2018
اعتراضات خشونت امیز ضد مهاجرین در المان

سازمان Pegida در لیبزیک "شب کرستالی" را تکرار نمود

© REUTERS / Fabrizio Bensch
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

اعتراضات خشونت امیز ضد مهاجرین در المان

تظاهرات برضد پذیرش پناهجویان در لیبزیک با بی نظمی های کتلوی خاتمه یافت. میتنگ که در ان در حدود سه و نیم هزار نفر شرکت ورزیده بودند، از طرف شعبه محلی Pegida سازماندهی شده بود. پولیس بیش از صد تظاهرکننده توقیف نموده است. در این باره آژانس «انتیرفاکس» خبر داده است.
مردم شعار میدادند "ما — ملت هستیم!"، "انها را اخراج کنید!" و همچنان ویترین های مغازه ها و رستوران ها را به سنگ می زدند که صاحبان انها مهاجرین می باشند. خیابان ها از شیشه های شکسته پر شده بودند و چند موتر به آتش کشیده شدند.
شهر کیولن المان همچنان ناآرام است. شام روز یکشنبه هفت خارجی مورد حملات گروه های اشخاص ناشناس قرار گرفتند. 20 نفر بر 6 پاکستانی در منطقه ستیشن مرکزی ریل حمله نمودند. بعداً 5 نفر که از گروپ جدا شده بودند، بر تبعه سوریه حمله ور شدند.
در شهر کیولن المان یک سلسله حملات نو صورت گرفته اند. مهاجرین بصورت هماهنگ فعالیت میکنند و به احتمال زیاد، فعالیت های شان را خوب پلانگذاری می نمایند. جرمنان در پاسخ گروه های دفاع خودی شان را تشکیل داده اند. دو پاکستانی در شفاخانه بستری شده و یک سوریایی جراحات سطحی برداشته است.
شب اول جنوری در کیولن جوانان خارجی که به احتمال زیاد پناهجویان بودند، صدها حمله، غارتگری، تجاوزات جنسی و اعمال توهین امیز انجام دادند که عمده تاً زنان قربانی انها شده اند.
غارتگری های را بنام "شب کرستالی" یاد میکنند که در سال 1938 تحت شعارهای ضدصیهونیستی در خاک المان و قسمت از اطریش رخ دادند. خیابان های شهرها را قشر ضخیم شیشه های کلین ها و ویترین های شکسته عمارات و مغازه های یهودیان پوشانیده بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک