15:53 25 سپتمبر 2018
اولین مکتب همجنس بازی برای اطفال در امریکا

اولین مکتب همجنس بازی برای اطفال در امریکا

© REUTERS / Jim Bourg
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 11

در امریکا اولین مکتب برای همجنس گرایان اقلیت ایجاد شد که نتنها اظفال، بلکه معلمین آن از جمله همجنس بازان میباشند

آژانس Associated Press خبر داده است که چنین مکتب تا کنون در جهان وجود ندارد.

این مکتب را کریستین ژیلاویتس که شخص بی سکسوال هست یکجا با هواخوان همجنس گرا اش، ایجاد نمودند. آنها به این نظر اند که حق دارند مکتب را داشته باشند.

در این مکتب، نتنها اشخاص همجنس گرا، بل جوانان که به کمک ضرورت دارند تا حالت جنسی خود را تعیین نمایند، نیز میتوانند شامل شوند.

محکمه عالی امریکا در ماه جون سال 2015 عروسی همجنس را در سراسر امریکا روا دانسته قانونی ساخت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک