12:55 26 سپتمبر 2018
الجزیره

تلویزیون الجزیره نشرات خود را در امریکا متوقف می سازد

© East News / Polaris Images
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

قطع نشرات الجزیره در امریکا

تلویزیون الجزیره تا تاریخ 30 اپریل دفتر خود را در امریکا بسته می سازد و نشرات کیبلی را در خاک این کشور قطع میکنند. در این باره سایت تلویزیون در روز پنجشنبه، مورخ 14 جنوری، خبر داد.
علت لغو دفتر تلویزیون در امریکا تشدید رقابت در بازار نشراتی امریکا خوانده شده است.
ایل اینستی آمر تلویزیون در تبصره در روزنامه نیویارک تایمز گفت: " فیصله شورای Al Jazeera America از این امر ناشی شده که بیزنس مادل ما در شرایط مشکلات اقتصادی در بازار وسایل اطلاعات جمعی در امریکا پایدار نیست".
الجزیره در عین حال بصورت کامل از بازار نخواهد رفت: کمپنی میخواهد توجه خود را بر سرویس های عددی متمرکز سازد. در اطلاعیه تلویزیون این اقدام را چنین توضیح میکند که استفاده کنندگان کانال ها بصورت هرچه بیشتر فعال از اطلاعات به کمک وسایل میدیایی عنعونی در چارچوب های ان لاین بهرمند میشوند.
تلویزیون Al Jazeera America نشرات خود را در سال 2013 آغاز کرد، ولی به کسب محبوبیت موفق نشد. نیویارک تایمز می افزاید که این تلویزیون اکثراً حتی 30 هزار نفر را هم در مقابل پرده های تلویزیون جمع کرده نمی توانست.

 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک