19:42 26 سپتمبر 2018
جایزه لاتری به مبلغ 1.5 ملیارد دالر

جایزه لاتری به مبلغ 1.5 ملیارد دالر

© Fotolia / Pakhay Oleksandr
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20

قره کشی لاتری به مبلغ 1.5 ملیارد دالر در امریکا

Los Angeles Times خبر داده است که سازمان بزرگ لاتری « «Powerball امریکا اظهار داشته است که تکت لاتری به جایزه فوق العاده عالی توسط شخصی  خوشبخت در کالیفورنی خریداری گردیده است.

طبق اطلاعات آنها برنده لاتری تکت خود را در حومه لس انجلس خریده است.

گفته میشود که 12 تکت دیگر به مبلغ هنگفت نیز برنده دارد.

پول جایزه لاتری به مبلغ 1.5 ملیارد دالر افزایش یافته است. نمره جایزه اساسی 19 04 34 27 08 میباشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک