21:24 17 اکتوبر 2017
  سیاه چاله

  کشف سیاه چاله خطرناک جدید در کهکشان ما

  © Photo/ ESA/ATG medialab
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 35520

  در نزدیک راه شیری کهکشان ما سیاه چاله بزرگ دوم کشف گردیده است

  محققان اسناد را بدست آورده اند که گواهی از سیاه چاله بزرگ دیگر در نزدیکی راه شیری کهکشان ما میکند.

  گرچه دانشمندان از کشف خصوصیات کامل این سیاه چاله هنوز دور هستند، اما فعلاً موجودیت گاز در سطح بالای سیاه چاله را مشاهده و نظارت میکنند. اگر این نظریات دانشمندان به ثبوت برسد، معلوم میشود که میتود جدید برای تشخیص موجودات آسمانی ایجاد گردیده است.

  محققان جاپانی از طریق رادیو تلسکوپ 45 متری کشف کردند که سیاه چاله جدید در فاصله 200 سال نوری از راه شیری جدی  A با وزن عظیم مرکز کهکشان ما قرار دارد.

  دانشمندان برای تحلیل علت بوجود آمدن سیاه چاله جدید به کمپیوتر رو آوردند و مدل انرا ساختند، در نتیجه معلوم شد که به اساس هجوم عنصر بزرگ بین السیارات، سیاه چاله دوم بوجود آمده است که وزن آن در حدود تقریباً 100000 برابر وزن آفتاب ارزیابی میگردد. باید یادآور شد که وزن سیاه چاله جدی A در حدود 4 ملیون برابر وزن آفتاب پیشبینی میگردد.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک