04:22 19 اکتوبر 2017
  کانادا

  کانادا میتواند تحریمات علیه ایران را لغو کند

  © REUTERS/ Chris Helgren
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 3501

  احتمال لغو تحریمات کانادا علیه ایران


  در تاریخ 16 جنوری سازمان ملل متحد، امریکا و اتحادیه اروپایی تحریمات وضع شده علیه ایران را لغو نمودند.
  حکومت کانادا نیز مساله لغو تحریمات برضد ایران را بررسی میکند. در این باره تلویزیون CBС در روز دوشنبه خبر داده است.
  طوریکه آژانس تاس خبر داده، این کار شاید «قبل از تابستان سال 2016 »صورت گیرد.
  فیصله لغو تحریمات علیه ایران برای کانادا بعد از آن ممکن شد، وقتیکه در تاریخ 16 جنوری تحقق موافقت نامه راجع به پروگرام اتمی ایران — پلان مشترک عملکرد جامع که بین تهران و شش گانه میانجیگران بین المللی (5 عضو دایمی شورای امنیت جمع المان) عقد شده بود، آغاز گردید.
  در تاریخ 16 جنوری سازمان ملل متحد، امریکا و اتحادیه اروپایی تحریمات اقتصادی و مالی علیه ایران را که به ارتباط پروگرام اتمی ایران وضع شده بودند، لغو نمودند.
  تحریمات مربوط به توسعه پروگرام راکتی ایران، نقض حقوق بشر و همچنان به ارتباط بی ثبات ساختن اوضاع در منطقه، به قوت خود باقی مانده است.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک