08:00 26 سپتمبر 2018
بانک مرکزی روسیه سیستم ملی پرداخت ها موسوم به «میر» جهت همگرایی بین المللی آماده می سازد

بانک مرکزی روسیه سیستم ملی پرداخت ها موسوم به «میر» جهت همگرایی بین المللی آماده می سازد

© Sputnik / Alexey Filippov
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 20

سیستم ملی پرداخت های «میر» روسیه

بانک مرکزی روسیه تصحیحات در قانون طرح میکند که به کار سیستم ملی پرداخت ها موسوم به «میر» مربوط میگردند. در این باره روزنامه «کمیرسانت» به نقل از منابع خود نوشته است.
طبق معلومات روزنامه، تنظیم کننده قصد دارد به بانک های خارجی و سیستم های تادیاتی دسترسی بر سیستم «میر» فراهم سازد.
روزنامه به نقل از سخنان منبع می نویسد: "اول اینکه، صحبت بر سر آن مطرح است، تا فهرست شرکای سیستم پرداختی «میر» را توسعه بخشد و به آن دسترسی بانک ها و سیستم های پرداختی خارجی فراهم سازد که در قوانین موجود مشخص نشده است".
روزنامه، برعلاوه این، خبر میدهد که امکان دادن حق داوطلبی موقف مراکز محاسباتی «میر» به بانک های خارجی نیز بررسی میگردد.
در بانک مرکزی خبر دادند که اداره ستراتیژی توسعه سیستم ملی پرداخت ها را تحقق می بخشد که متوجه راه یافتن کارت «میر» به بازار بین المللی می باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک