00:55 23 سپتمبر 2018
ارگان امنیت داخلی بریتانیا بهترین کارفرما برای همجسنگران شناخته شد

سازمان امنیت داخلی بریتانیا بهترین کارفرما برای همجسنگران شناخته شد

© AFP 2018 / LEON NEAL
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

نظرسنجی که توسط سازمان استون وال- سازمان حفاظت از حقوق اقلیتهای جنسی انجام شد، نشان میدهد که ارگان امنیت داخلی بریتانیا "ام ای-5 " بهترین کارفرما برای همجسنگران در این کشور می باشد.

براساس گزارش بی بی سی، حدود 60 هزار نفر از کارمندان حدود 400 سازمان به سوال توسعه ارتقاء ظرفیت در زمینه همکاری با همکاران همجنسگرا و تاثیر آنها بر کارشان پاسخ دادند.

اندریو پارکر رئیس ارگان امنیت داخلی بریتانیا گفت: تنوع برای ادامه حیات آم ای- 5 نه تنها بخاطر انیکه به جامعه نشان دهیم ما به تعهدات خود پایبندیم، بلکه بخاطر این است که ما به مهارتهای افراد با استعداد تکیه می کنیم.

طبق نتایج این نظرسنجی لویدز بانک در جایگاه دوم و مجلس ملی ولز مقام سوم را کسب کرد. ام ای-5- تا سال 1990 همجنس گران از به دست گرفتن پست های حساس در این سازمان منع بودند چرا که بالقوه خطر امنیتی محسوب می شدند. پس از آن، این ارگان امنیتی بریتانیا به طور فعالانه دست به استخدام همجنس گرایان زده و از کارمندان خود خواسته است که گرایش های جنسی خود را با آسودگی و آشکارا مطرح کنند.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک