07:58 19 جنوری 2018
  Flag of Saudi Arabia

  عربستان سعودی میتواند بازار دالر را ورشکست سازد

  © AP Photo/ Michael Sohn
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  120

  عربستان سعودی میتواند فروش اوراق بهادار امریکا را آغاز کند

  عربستان سعودی با بزرگترین کسر بودجه مواجه گردیده و به منظور تامین تعهدات بودجوی خود میتواند فروش اوراق بهادار خزانه امریکا را آغاز کند.
  به گمان اغلب، سهم اوراق بهادار خزانه امریکا که در مالکیت الریاض قرار دارند، یکی از بزرگترین رقم را در جهان تشکیل میدهد.
  فروش ممکن اوراق بهادار خزانه امریکا از طرف عربستان سعودی به عواقب جدی برای بازار دالر امریکایی منجر خواهد شد.
  طبق خبر آژانس Bloomberg، "تنها در یک سال اخیر عربستان سعودی ذخایر اسعاری خود به اندازه 100 میلیارد دالر صرف نموده، تا بزرگترین کسر بودجوی را در یک ربع قرن جبران کند. این کشور همچنان برای اولین بار فروش گرانبهاترین گنجینه شاهی — کمپنی دولتی Saudi Aramco بررسی میکند. علایم تشنج فوق العاده به ارتباط سهم بسیار بزرگ عربستان سعودی در بزرگترین و مهمترین بازار اوراق بهادار در جهان مشاهده میشوند".
  اندازه دقیق سهم عربستان سعودی نسبت موافقت نامه که بین دو کشور بعد از تکان نفتی در سال 1973 عقد شده، تعیین شده نمی تواند. امریکا در بدل دسترسی بر ذخایر نفتی عربستان سعودی و مناسبات ستراتیژیک به نشان ندادن سهم عربستان سعودی موافقه نمود و آن را با 12 کشور دیگر که عمده تاً عضو سازمان اوپیک می باشند، متحد ساخته است.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک