04:38 13 اگست 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

در بوریات تمرینات با استفاده از مجتمع های راکتی اوپراتیفی — تاکتیکی «اسکندر — ام» آغاز شدند.

 آنها به منطقه در سال 2015 منتقل شده بودند. در این باره تلویزیون "Russia 24" خبر داد. نظامیان بعد از اجرای بخش نظری دروس عملی آغاز کردند. عمله محاربوی اداره مجتمع ها، دستگاه های پرتاب و سیستم های تامیناتی را تمرین کردند.
جزوتام ها نقل مکان پوشیده مجتمع های «اسکندر» را در منطقه معین موفقانه اجرا کردند. میخانیکان — دریوران در ساحات وسیع و در بخش های اراضی با سرعت مانورها در شب و روز انجام دادند. رزمندگان در مربع تعیین شده دستگاه ها را جابجا و آماده ساختند و پرتاب های الکترونی را اجرا کردند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر