16:41 24 مارچ 2018
  دیوید کامرون صدراعظم انگلستان

  انگلستان موقف خاص در اتحادیه اروپایی دریافت کرد و آماده است در ترکیب آن باقی بماند

  © Sputnik/ Sergei Guneev
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 01

  به انگلستان در اتحادیه اروپایی موقف خاص داده شد

  دیوید کامرون صدراعظم انگلستان راجع به حصول توافق با اتحادیه اروپایی اعلام داشت که امکان حفظ منافع ملی کشور را فراهم می سازد. از همینرو او به مردم در همه پرسی راجع به باقی ماندن در اتحادیه اروپایی رای دهی به نفع حفظ عضویت انگلستان در این سازمان سفارش خواهد کرد.
  دیوید کامرون، ضمن اعلام موافقت نامه، گفت که اتحادیه اروپایی حق انگلستان را در باره حفظ پوند سترلینگ پذیرفت و بدینوسیله برای اولین بار تائید کرد که در بازار مشترک میتواند بیش از یک اسعار وجود داشته باشد. نظارت بر سیستم مالی کشور در اختیار بانک انگلستان باقی می ماند و پول مالیه دهندگان انگلیس برای کمک به کشورهای ناحیه یورو استفاده نخواهد شد. او همچنان خاطرنشان ساخت که انگلستان و غیره دول که در ناحیه یورو شامل نیستند، حق عملکرد مستقل یک جانبه را کسب کردند.
  موافقت نامه همچنان اصل رقابت را تصویب کرد. کامرون گفت که این کار برای حفظ مشاغل در انگلستان ضروری بود.
  صدراعظم انگلستان افزود که توافق راجع به بازار واحد انرژی که تعداد تامین کنندگان برای انگلستان را توسعه می بخشد و توافق راجع به امضای هرچه زودتر تجارت آزاد با دول در حال انکشاف فعال — امریکا، جاپان، چین، استرالیا، هند و زیلاند جدید حاصل شده است.

   

   

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک