09:37 25 نوامبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

کشف سیاره نو با قطر 400 – 800 کیلومتر در نظام شمسی

ستاره شناسان چاد تروهیلو، سکوت شیپارد و دیوید تولین نامزد نو در فهرست سیارات کوچک نظامی شمسی کشف نموده اند. جسم آسمانی 2015 KH162 در فاصله 9،3 میلیارد کیلومتر از آفتاب (تقریباً دو برابر دورتر نسبت به پلوتون) قرار دارد. در این باره در سایت ناسا خبر داده شده است.
قطر این سیاره کوچک 400 تا 800 کیلومتر می باشد و دور کامل را در طول تقریباً 500 سال انجام میدهد. برای اولین بار سیاره 2015 KH162 را در ماه می سال 2015 در کهکشان مار به کمک تیلسکوپ کیکا که در جزایر هاوایی قرار دارد، مشاهده کردند.
تعریف سیاره که اتحادیه بین المللی استرونومی پیشنهاد میکند، فقط نسبت به اجسام در نظام شمسی بکار برده میشود. مطابق آن، سیاره جسم گرد کتلوی شمرده میشود که مدار خود را از تعداد زیادی اجسام کوچکتر پاکسازی نموده باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر