18:18 24 مارچ 2018
  جان کری

  کری در روزهای 23 – 24 مارچ از مسکو بازدید مینماید

  © Flickr/ Center for American Progress Action Fund
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 0 0

  جان کری وزیر خارجه امریکا در روزهای 23 – 24 مارچ از مسکو بازدید بعمل می آورد و با سرگی لوروف وزیر خارجه روسیه مذاکرات انجام خواهد داد و با او همکاری های دوجانبه و مسایل مبرم بین المللی مورد بحث قرار خواهد داد. در این باره در وزارت خارجه روسیه خبر دادند.

  در خبرنامه وزارت خارجه روسیه گفته شده:" در روزهای 23 — 24 مارچ جان کری وزیر خارجه امریکا از مسکو طی بازدید کاری بازدید بعمل می آورد. در جریان مذاکرات با سرگی لوروف وزیر خارجه فدراسیون روسیه تبادل افکار در باره مسایل مربوط به همکاری های دوجانبه و مسایل مبرم بین المللی پیشبینی میشود".

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک