22:38 23 فبروری 2018
  اثرات گرم شدن اقلیم زمین

  به ساکنان زمین میگاتسونامی و طوفان های عظیم در آینده نزدیک پیشبینی کرده اند

  © Photo/ UN Photo / Mark Garten
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 10

  مقاله علمی که توسط اقلیم شناس جیمس هانسین و همکاران او نوشته شده، تخریب یخبندان های گرینلند و انترکتیدا، طوفان های مخرب و تسونامی که امواج عظیم را بسوی سواحل در قبال خواهند داشت، پیشبینی کرده است.

  برعلاوه این، چنین پدیده های فاجعه بار طبق پیشبینی ها بعد از چند قرن نه، بلکه بعد از چند ده هه، میتوان انتظار داشت.
  به عقیده دانشمندان، پروسه از آب شدن یخبندان ها آغاز میشود که همین اکنون جریان دارد. آب سرد، هنگام ورود به بحر، روی آب گرمتر و آب متکاثب بحر قرار میگیرد. این پروسه میکانیزم دوران نورمال آب را برهم می زند که در نتیجه آن اقشار آب باهم خلط میشوند و گرما از اعماق بحر به سطح آن می برآید.
  در نتیجه این کار آب گرم در بحر «حفظ »میشود و یخچال ها را هرچه بیشتر تخریب میکند و سطح آب بالا میرود.
  اختلال در کار پروسه های بحری دوران آب، برعلاوه، به افزایش تفاوت های حرارتی منجر میشود: مناطق استوایی نسبت پروسه گرم شدن اقلیم هرچه بیشتر گرمتر میگردند، اروپای غربی و امریکای شمالی از سرما صدمه می بینند. چنین اختلاف حرارتی به تسونامی و طوفان های فاجعه بار منجر میگردند.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک