22:22 18 جنوری 2018
  بهانۀ برای فروش تسلیحات نظامی به اروپا

  مخارج نظامی جهان تا 1.7 تریلیون دالر افزایش یافته اند

  © Sputnik/
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  1 0 0

  انستیتوت تحقیقات مسایل صلح ستاکهلم گزارش را منتشر نموده که مطابق آن مخارج جهان برای اهداف نظامی به اندازه یک فیصد افزایش یافته و به 1.7 تریلیون دالر رسیده اند.

  در عین حال امریکا با مخارج نظامی مبلغ 596 میلیارد دالر در مقام اول قرار دارد. این مبلغ، نسبت به سال 2014 کمتر است (مخارج آن به اندازه 2.4% کاهش یافته)، ولی در هر صورت نسبت به کشورهای دیگر بیشتر می باشند.
  بعد از امریکا چین در مقام دوم قرار گرفته که در رشته نظامی 215 میلیارد دالر سرمایه گذاری نموده که به اندازه 7.4%، نسبت به سال 2014 بیشتر می باشد.عربستان سعودی جهت اهداف نظامی 87.2 میلیارد دالر مصرف نموده که به اندازه 5.7% نسبت به یک سال قبل بیشتر می باشند.
  روسیه در مقام چهارم قرار دارد و مخارج نظامی آن به اندازه 7.5% — تا 66.5 میلیارد دالر افزایش یافته است. روسیه در عین حال سلاح ها را به مبلغ 14.5 میلیارد دالر فروخته است و مجموعه سفارشات آن را 56 میلیارد دالر تشکیل داده که این رقم بی سابقه از سال 1992 محسوب میشود. شرکای عمده روسیه هند و عراق می باشند. در سال 2016 بر آنها الجزایر افزوده میشود که طیارات سو — 32 و سیستم مدافعه هوایی «انتی — 2500» را خریداری میکند.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک