05:35 23 اکتوبر 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 01
ما را در دنبال کنید

پولیس لبنان بزرگترین گروه جنایتکار در تاریخ کشور از بین برده که مصروف برده فروشی بود. 75 زن که تقریباً همه آنها آوراه گان سوریه بودند، از اسارت آزاد ساخته شده اند.

در اعلامیه پولیس گفته شده که این گروه که در منطقه کوهستانی در شمال — شرق بیروت فعالیت می کرد، از نهایت بی رحمی کار می گرفت. قربانیان را لت و کوب می کرد و مورد تجاوز جنسی قرار میداد و اکثریت آنها دچار صدمات — جسمانی و همچنان روانی شده اند.
مطابق مواد دوسیه، جنایاتکاران نه تنها زنان را به فحشا مجبور می ساختند، بلکه فلم های ویدیویی دور از کرامت انسانی را تهیه می کردند و آنها را به فروش می رساندند.
دو مرد و شش زن که قربانیان را محافظت می کردند، بازداشت شده اند. دو عضو این گروه تحت تعقیب می باشند. همچنان یک داکتر و نرس نیز بازداشت شده که با جنایتکاران همکاری میکردند. داکتر در جریان تحقیق اعتراف نموده که بیش از 200 عملیات سقط جنین را انجام داده است.
در جریان عملیات پولیس همچنان یک طفل هشت ماهه یکی از قربانیان نیز یافت شده است. پولیس میگوید که جنگ داخلی در سوریه بر زنان و اطفال اثرات نهایت سنگین بجا گذاشته و آنها با بی رحمی بصورت منظم مورد بهره برداری قرار می گیرند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر