15:39 22 فبروری 2018
  بیرق کوریای شمالی

  دگروال استخبارات کوریای شمالی به کوریای جنوبی فرار نموده است

  © Flickr/ (stephan)
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 02

  در روز دوشنبه، مورخ 11 اپریل، آژانس ریونهاپ به نقل از یک منبع که نام آن گرفته نشده، خبر داد که از کوریای شمالی به کوریای جنوبی در سال گذشته دگروال استخبارات کوریای شمالی فرار نموده است.

  این خبر امروز به خبر عمده همه رسانه های کوریای جنوبی مبدل گشته، به خاطریکه صحبت بر سر فرار بلندپایه ترین مامور استخبارات کوریای شمالی در تمام تاریخ این گونه حوادث مطرح بحث می باشد.
  نام فراری گرفته نشده است. در باره او به مثابه «دگروال А » می نویسند. معلوم است که او در اداره عمومی استخبارت کوریای شمالی مسوولیت فعالیت های خرابکارانه در کوریای جنوبی بر دوش داشت.
  مون سان گیو وزیر دفاع کوریای جنووبی واقعیت فرار «دگروال А » را تائید کرده است.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک