06:18 21 سپتمبر 2018
پرچم دانمارک

پول های که دنمارک برای مکاتب افغانستان تخصیص داده بود، اختلاس شده اند

© Flickr/ solveig østerø schrøder
جهان
دریافت لینک کوتاه
101

پول های که حکومت دنمارک برای اعمار مکاتب در افغانستان تخصیص داده بود، اختلاس شده اند. این مطلب را روزنامه Copenghagen Post به نقل از رسانه ها خبر داده است.

صحبت بر سر 4.2 میلیون کرون دنمارک (تقریباً 650 میلیون دالر) مطرح بحث می باشد.
طوریکه روزنامه می نویسد، این مبلغ به مثابه معاشات وضع شده است. ولی روزنامه تدقیق نمی سازد که چه کسی دریافت کننده این پول می باشد. در حال حاضر معلوم است که کار اعمار مکاتب را در افغانستان آژانس بین المللی توسعه (Danida) پیش می برد.
روزنامه می افزاید که این کار تا حدی جدی است که وزارت خارجه مجبور شد وجوه نو را بجای پول های ضایع شده تخصیص دهد و آنها را به افغانستان ارسال کند. طوریکه کویست هانسین نماینده حزب مردمی دنمارک اعلام داشت، «فوندهای امداد دنمارک باید، نسبت به وضع فعلی، تحت نظارت بسیار جدی قرار داشته باشند».
کریستیان ینسین وزیر خارجه دنمارک به نوبه خود اعلام داشت که دولت هر مورد ممکن فساد و دغل بازی را، بدون در نظرداشت مبلغ پول که در دوسیه ذکر شده، بررسی میکند. او اظهار داشت:"ما سیاست آشتی ناپذیر پیش می بریم".
ینسین افزود که در صورت همکاری متقابل با رژیم بی ثبات همیشه خطر بروز فساد وجود دارد. او اعلام داشت:" عملاً تحقق انکشاف در افغانستان بدون بروز فساد و دغل بازی ناممکن منی باشد".
طبق معلومات روزنامه، تعداد دوسیه ها در باره ظن دغل بازی که با آژانس بین المللی توسعه (Danida) دنمارک مربوط می باشند، روبه افزایش است. دنمارک در حدود 11.2 میلیون کرون (بیش از 1700 هزار دالر) از دست داده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک