15:16 20 سپتمبر 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
تهیه شده توسط
0 22
ما را در دنبال کنید

این «خط مستقم ریس جمهور» مورد توجه جدی در خارج از کشورنیز قرار گرفت

«خط مستقیم » صحبت رئیس جمهور فدراسیون روسیه ولادیمیر پوتین با اتباع کشورش که درماه اپریل هر سال برگذار میگردد به یک عنعنه تبدیل شده و مردم به شکل مستقیم و غیر مستقیم مشکلات و پیشنهادات خود را با رئیس جمهور در میان می گذارند.
در هفته ای که گذشت رییس جمهور چهاردهمین صحبت های «خط مستقیم» را با اتباع کشورش برگذار نمود ٬که۳ساعت و۴۰ دقیقه دوام نمود. درین «خط مستقیم» بیشتر از سه ملیون سوالات را به رییس جمهور راجع نمودند ٬ که ا همه جمع بندی گردیده و رییس جمهور از جمله به هشتاد سوال جواب داد سولات که نظر به کمبود وقت و مصروفیت های که پوتین دارد٬ طبعا ممکن نیست به آنها مستقیما جوا ب ارائه نماید ٬ همه از طرف اداره رییس جمهور ثبت گردیده ٬ باتحلیل وارزیابی های دقیق ٬ هر یک از آنها مورد بررسی قرار میگیرند و حادترین موارد آنها روی میز رئیس جمهور گذاشته میشود.
سوالات نشان داد که مردم روسیه بیشتراز همه به پرابلم های داخلی کشور توجه دارند٬ از ترمیم واعمار سرک ها و خانه های رهاشیی٬ تا صحت عامه ٬ سپورت ٬تحصیل٬ زراعت و همچنان پرابلم های معیوبین جامعه.
این «خط مستقم ریس جمهور» مورد توجه جدی در خارج از کشورنیز قرار گرفت٬ ناظرین اظهار نمودند که اتباع بسیاری ممالک به شمول کشور های غربی از چنین امکانات تماس مستقیم با رهبران کشورهایشان محروم استند و آرزو برگزاری همچو فارمات مفاهمه را با لیدر های خود در دل می پرورانند.٬ ناظرین چند موارد از این تماس رییس جمهور را با اتباع کشورش اش مورد دلچسپی قرار داند ٬ اول اینکه رییس جمهور بسیار با حوصله مندی به حرف های مردم گوش داد و با متانت و خونسردی کامل به سوالات و انتقادات شان جواب داد٬ حتا در مواردی که سوالات بسا تحریک آمیز و ناخوش آیند مطرح گردید.
در رابطه با حمتا های غربی خود با همه پرابلم هایکه متاًسفانه بین روسیه و جهان غرب وجوددارد ٬ اما پوتین روحیه بسیار مسالمت آمیز داشت و تفهیم نمود که وی آرزوی تشنج زدایی را با هیچ کشوری ندارد٬ و برعکس ایشان را دعوت به همکاری مشترک در تمامی عرصه ها دعوت می نماید ٬با دیالوگ و مذاکرات حاضر است تا معضلات مبرم جهانی را حل نماییم. اگر چه در رابطه به اردغان رایس جمهور ترکیه پوتین قاطعیت را از دست نداد ٬ و به تمام معنی تفهیم نمود که هر کسی به اصطلاح « با چاقو از پشت بالا ی ما حمله نماید » ٬ با ایشان برخورد قاطعانه بوده و با چنین همتاهان حرف ما کوتاست. وقت آنست تا نقطه پایان به چنین برخورد ها ګذاشت.

عزیزان ٬ یک مورد دیگر اینکه امسال اطفال روسیه در «خط مستقیم با رئیس جمهور» بسیار فعال بودند و سوالاات زیاد و جالبی را مطرح نمودند٬ طور مثال یکی از اطفال سوال نمود که جناب پوتین خواستم بپرسم برای اینکه رییس جمهور یک کشور شد ٬ چه تحصیلات را باید داشت ؟ پوتین از این سوال طفل بسیار خوشش آمد و در جواب ګفت ٬ هر رشته که باشد ٬ مهم اینکه خوب درس بخوانید.یک مورد جالب دیګر سال ګذشته از وی سوال کرده بودند که اګر شما در حالت غرق شدن باشید ٬ و اوباما امکان نجات داد ن شما را داشته باشد ٬ امید دارید که وی شما را نجات دهد ٬ به یاد دارم که پوتین با لبخند به جواب ګفت که من می دانم که اوباما شخص با اخلاق و مردانه صفت است٬ فکر می کنم که میتوان در چنین حالت به وی امید داشت ٬ امسال یکی از اطفال ۱۲ ساله از رییس جمهور شکل دیګری سوال کرد٬که برای شخص خودم هم بسیار جالب که رییس جمهورچه جواب خواهد داد ٬ این طفل از رییس جمهور پوتین پرسان کرد که اګر پراشنکه (رییس جمهور اوکرایین) و اردغان (ریس جمهور ترکیه) یکجا غرق شوند و از شما کمک بخواهند٬ کدام یک از آنها را اولتر نجات می دهید ٬ وی باز هم با لبخند ګفت که شما مرا در حالت بسیار مشکل ای با چنین سوال قرار می دهید ٬ امامن باید بګویم که اګر کسی خود می خواهد غرق شود٬ نجات دادن اش بسیار مشکل است ٬ اما تاجای که به من تعلق دارد ٬ من حاظر استم که دست خود را به هر کسی که آرزو داشته باشد دراز کنم.

عزیزان ٬توقع میرفت که در مورد سوالات که به عملکرد های غرب درمقابل روسیه وهمچنان سیاست جهانی غرب به وی راجع می شوند٬ پوتین با احساسات و خون گرمی جواب ارائه نماید ٬ اما برعکس بسیار با متانت و برده باری ٬ آرام حرف زد و برخورد دوستانه و صمیمانه داشت٬ قسمی که خود وی می ګوید «باید کمتر از عوام ګرایی در سیاست استفاده نمود و بیشتر عمل کرد»
در عرصه ای سیاست خارجی روسیه سوالات زیادی مطرح ګردید٬بعضی از سوالات جالب را ٬با جوابات پوتین٬ با شما شریک می سازم: از وی سوال کردند که اوباما در مورد اشتباه بزرګ خود اعتراف نمود که عمله بر لیبیا می باشد شما در مورد اعتراف اوباما چه فکر می کنید ؟ وی بدون وقفه جواب داد که من به جرعت و مردانګی اوباما قدر می ګذارم٬ این شهامت وی واقعاً قابل قدر است ٬ ما همه اشتباه می کنیم ٬ اما مهم اینست که از آن پند بګیریم و تکرار نکنیم ٬ مثلا چنین اشتباه همین حال در سوریه تکرار میګردد ٬ اما خوشبختنانه تا به حال در حل قضایای سوریه ما همکاری های مشترک داریم.
مورد جالب دیګری در مسًله مناسبات روسیه با ترکیه بود ٬ رییس جمهور به سراحت ګفت٬ که ترکیه دوست وهمسایه ماست و ما آرزوی بهترین ونزدیک ترین مناسبات را با این کشور داریم ٬ ما با مردم ترکیه پرابلم ای نداریم ٬ بلکه پرابلم ما با بعضی از مقامات این کشور است٬که غیر قابل توقع عمل می کنند٬ و ما باید قاطعیت را در عرصه داشته باشیم٬ تا بیش از حد زیاده روی نکنند. در مورد سفر های توریستی اتباع روسیه که فعلا در ترکیه قطع گګردیده وی گفت که بدبختانه در این کشور جنگ میهنی ادامه دارد ٬ از سلاح های ثقیل و تانک استفاده صورت میگیرد٬ گذشته از همه تقریبا هر هفته در ترکیه حمالات تروریستی صورت می ګیرد ٬ بنآ ما نمی توانیم که از امنیت توریست های خود در این کشور مطمین باشیم ٬دوستان ٬ باید گفت که همه ساله در سواحل بحری ترکیه تا ۵ ملیون توریست از روسیه برای استراحت سفر می کردند و یکی از اقلام مهم بودجه این کشور از این درک تامین می ګردید. اما با سیاست های غیر قابل انتظار اردغان و حمله برطیاره نظامی روسیه در خاک سوریه توسط جیت قوای هوای ترکیه ٬مناسبات در مجموع بین دو کشور مختل ګردید ٬ و حتا ادرغان حاضر نشد ٬شهامت به خرج بدهد و معضرت بخواهد.
در مورد سوریه نیزازرییس جمهور سوالات ای بود٬ مهمترین نگرانی را در عرصه مردم روسیه ازدرک برآمدن بخش زیادی از قوای هوای روسیه ازسوریه تشکیل میداد که مبادا با شرایط در این کشوربازهم وخیم ګردد٬ اما رییس جمهور پوتین اظهار نمود که روسیه با کشیدن قسمت از قوای هوای از این کشور در بدل آن توانست سوریه را از لحاظ تجهیزات تعرضی قوای نظامی کاملآ تقویه نماید ٬ حتا قوای اسد توانست شهر تاریخی پالمیر را از دست تروریستان داعش مستقلانه بدست بیاورد٬ رییس جمهور روسیه اضافه نمود که نباید تنهابه پیشرفت های نظامی در سوریه بسنده شد ٬ همزمان باید تعدیلات در قانون اساسی ٬ انتخابات و همچنان مصالحه با نیرو های مخالف رژیم را ٬البته بدون نیرو های تروریستی داعش ٬ جبهه النصر و امثال آن ٬ پیش برد٬ باید این تدابیر تهداب صلح پایدار را در این کشور تشکیل بدهند.
از رییس جمهور پرسیدند که از دو کاندید امریکا هیلری کلینتن و ترامپ کدام شانرا بد تر برای خود می دانید٬ پوتین جواب داد که ما نباید بدتر را جستجو کنیم ٬ بلکه کسی را که خواهان مناسبات احترامانه متقابل را با ما باشد. حرف در انتخاب اشخاص مشص نیست ٬ بلکه مهم اینست که آنها خود را بالاتر از همه احساس نکنند و در رابطه با روسیه احترامانه عمل نمایند.
در مورد تحریمات اقتصادی یکی از مالداران بزرګ روسیه از رییس جمهور پرسید٬ در صورت قطع تحریمات علیه غرب که دوباره این اقلام صادراتی شان به روسیه وارد می ګردند ٬ می تواند در بازار فروش شیر و لبنیات ما تاثیرات منفی به باربیاورد؟ رییس جمهور به وضاعت گفت که تا جای معلوم در آینده های نزدیک غرب تصمیم ندارد٬ تا تحریمات علیه روسیه را قطع نمایید٬ اګر چه از طرف روسیه موافقت نامه های مینسک دوم(یعنی در رابطه به تضمین های که جانب روسیه در مذاکرات مینسک درحل پرابلم های اوکراین امضا نموده) به تمام معنی مراعات می ګردد٬ اما جانب اوکراین این توافقات را اجراع نمی کند و بدین اساس غرب اینرا بهانه برای تمدید تحریمات میکیرد٬ ما هم به نوبه خود تحریمات خود را علیه غرب طبعآ حفظ می کنیم٬ که ناګفته نماند به نفع روسیه تمام شده. در مورد حل معضله ای دانباس پوتین برای غرب پیشنهاد نمود تا فعلانه تر با جاکمیت کیف کار خویش را سازمان دهند و مواد موافقت نامه مینسک را تحت کنترول خود قراردهند ٬ نه اینکه همواره به آدرس روسیه تبلیغات ناجایز را پخش نمایند. پوتین با پیشنهاد پراشنکه در مورد حضور کارمندان مسلح سازمان امنیت و همکاری اروپا در خط فاصل بین نیروهای کیف و دانباس با لوګانسک موافقت نمود. رییس جمهور با حسن نیت ابراز نمود که روسیه طرفدار اکراین با امنیت و شکوفان است و می خواهد که این کشور به پای اش ایستاده شود.
در مورد یک معضله مغلق منطقوی دیګر بین آزربایجان و ارمنستان سوال مطرح ګردید٬ که نمی توانم با شما در میان نګزارم. رییس جمهور پوتین معتقد است که معضله «ناګورنه قره باغ» باید هر چه زودتر از راه مسالمت آمیز حل ګردد٬ چون روسیه مناسبات دوستانه با هر دو کشور دارد.این معضله صرف از طریق سیاسی و انهتاف متقابل می تواند حل گردد.

دوستان خواستم یاد آور شوم که واقعآ هر دو کشور با روسیه مناسبات نزدیک دارند٬ آزربایجان از روسیه سلاح و مهمات زیادی خریداری نموده و ارمنستان عضو « سازمان قرار دادامنیت دسته جمعی » می باشد. البته در این منازعه است کشور های که بخاطرتیره گی اوضاع منطقه نقش نا سالم خود را دارند و می دانند که با درګیری این جنګ روسیه را در موقف پر تنش قرار می دهند٬ بدین اساس شما شاهد بودید٬ حین ایکه تشنج بین دو کشور در ګرفت ٬ صدراعظم روسیه دیمیتری مدویدوف به ایروان و وزیر خارجه روسیه سرګی لاروف به آزربایجان سفر نمودند ٬با مذاګرات و مشوره های لازم آتش بس بین دو کشور دوباره اعلان ګردید و آتش جنگ خاموش شد. به هر ترتیب روسیه در عرصه تلاش می ورزد تا این مناضعه بین دو کشور برای ابد حل ګردد.
دوستان در اخیر برنامه خواستم بګویم که همچو «لین های مستقیم »اتباع کشور بارهبر اش بسیار موثر اشت ٬ مخصوصآ در مسایل داخلی کشور است ٬ من شاهد بودم در چندین مواردی که به رییس جمهور شکایات در مورد عدم پرداخت معاشات کارمندان به موقع اش و یا تحلل مقامات محلی کشور در کار هایشان راجع ګردید ٬ هنوزحتاصحبت های رییس جمهور خاتمه نیافته بود که در بسیاری موارد شکایات ٬عکس العمل نشان داده شد و تناقضات حل ګردید و حتا در بعضی ازدرمواردی تخلفات دوسیه های جنایی مقامات بازشد. که بدون شک این پروسه رفع مشکلات تا مدت زیادی مورد بررسی قرار گرفته و ممکن بسیاری از مقامات از وظایف شان سبک دوش گردند.

 

 

 

 

برچسب ها
ولادیمیر پوتین
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر