15:19 20 سپتمبر 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

با توجه به اطلاعات ایالات متحده، نیروهای هوایی امریکا با یک حمله دقیق بالای منزل که پول تروریستان گروه دولت اسلامی نگهداری میشد دست زدند. در این باره فرمانده عملیات جنرال پیتر گریستین خبر میدهد.

به نقل از ریا نووستی گریستین میگوید: " ارزیابی های مختلف وجود دارد که حدس زده می شود که در آن جا حدود 300 تا 800 میلیون دالر که به طور متوسط 500 میلیون دالر نگهداری میشد".
به گفته فرمانده، منزل که در موصل پول در آن نگهداری میشد، مستقیما تحت کنترل «امیر مالی"، قرار داشت ، که از آن جا به جنگجویان پول را توزیع میکرد.

به خاطر جلوگیری از تلفات. نیروهای ایالات متحده امریکا اول یک راکت را برای اخطار بالای بام این منزل فیر کردند.
نظر به اطلاعات به دست آمده در آنجا یک زن با اطفالش زندگی میکرد و زمانیکه ما مطمئن شدیم که آنها در خانه نیستند، هدف را از بین بردیم.
گریستین در این باره اشاره میکند، اگر چه ما میخواستیم که این حمله قربانی نداشته باشد اما موفق نشدیم.

برچسب ها
دولت اسلامی
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر