21:33 15 سپتمبر 2019
کنیسه

خریداری کنیسه برای مسجد

© AP Photo / Claude Paris
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

مسلمانان در مارسل کنیسه یهودی را خریدند تا از ان مسجد بسازند

 Daily Mail. مینویسد که انجمن مسلمانان البدر مارسل فرانسه کنیسه محل را به قیمت 400 هزار دالر خردیاری کردند و میخواهند از آن مسجد بسازند.

رهبر این اجتماع میگوید که با خریداری کنیسه یهودی ها, از مزاج ضد یهودی در منطقه کاسته شده است. او افزود که که در 30 سال اخیر تعداد کنیسه های یهودیان در فرانسه تقریباً دو بقرابر افزایش یافته است. یگانه چیزیکه برای ایمانداران به خداوند واحد مهم است- زندگی در هماهنگی با یکدیگر میباشد.

 

اتحادیه اسلامی میگوید که تعداد مسلمانان محل زیاد شده است و نیاز به مسجد جدید است و قصد دارند از کنیسه خریداری شده مسجد بسازند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر