01:04 26 اکتوبر 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 02
ما را در دنبال کنید

«طرح تامین مالی تروریست ها تغییر کرد»

شبه نظامیان «دولت اسلامی» شروع به تجارت ماهی و موتر کردند.
رویتر در این باره با اشاره به مقامات سیستم قضای عراق گزارش میدهد.

قاضی جبار ال هاشمی گفت: «نقشه مالی تروریست ها نظر به دو سال قبل تغییر کرده است. بعد از آنکه چند بخش تولید تیل را از دست دادند، آنان به فکر راه دیگر بدست آوردن پول شدن تا مصارف جنگجویان خود را تامین کنند.

به گفته وی، ماهیگیری در صدها دریاچه عراق و فروش موترهای که آنان تصرف میکنند، میلیون ها دالر برای آنان درآمد میاورند.
علاوه بر این تروریست ها بر زمین های حاصل خیز و پرندگان مالیه وضع کرده اند.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر