03:38 27 فبروری 2020
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

ممنوعیت بر ثبت اسناد هویت با پسوند روسی در تاجکستان

به اتباع تاجکستان که اسناد نو دریافت میکنند، حالا درج نام های فامیلی و نام پدر فقط با پسوند تاجکی مجاز می باشند و نام های فامیلی و نام پدر با پسوند روسی ممنوع قرار داده شده اند. در این باره جلال الدین رحیموف معاون اداره راجستر اسناد حالت مدنی مربوط وزارت عدلیه جمهوری به ژورنالیستان خبر داد.
رحیموف گفت:"این فیصله بعد از واردساختن تصحیح در قانون «راجع به راجستر اسناد حالت مدنی» اتخاذ شده که در ماه مارچ توسط رئیس جمهور امام علی رحمان امضاء شده است".
رحیموف گفت که نام های فامیلی به وسیله پسوند تاجکی «زاد»، «زاده»… تشکیل خواهند شد.
به گفته رحیموف، با برخی باشندگان که میخواهند پسوند نام فامیلی اطفال شان، بطور مثال، «اوف»، «اووا»، «اوویچ»، «اوفنا» را حفظ کنند، کار توضیحی انجام خواهد شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر