05:00 27 سپتمبر 2021
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 30
ما را در دنبال کنید

رئیس جمهور ولادیمیر پوتین فرمان راجع به تغییرات کدری در برخی ارگان های فدرالی دولتی امضا نموده است. سند در روز شنبه در پارتل رسمی اطلاعات حقوقی منتشر شده است.

منجمله، سرگی دمیتریف رییس څارنوالی ترانسپورتی جنوبی و ایگور کلیمینوف امر اداره فدرالی خدمات اجرای مجازات در مسکو سبکدوش شده اند.
یوری نیرکوف معاون کمیته تحقیق و همچنان واسیلی پیسکاریوف معاون اول کمیته تحقیق برکنار شده اند. در عین حال لیف گور به صفت مستنطق ارشد در باره دوسیه های خاصتاً مهم مربوط ریاست کمیته تحقیق و ایگور کرسنوف به صفت معاون رئیس کمیته تحقیق مقرر شده اند. دینیس نیکاندروف به صفت معاون اول اداره عمومی تحقیق کمیته تحقیق مسکو توظیف شده است.
الکسنادر کلاوس برای دوره 5 ساله به صفت آمر اداره عمومی تحقیق کمیته تحقیق پتیربورگ، پتیر کوپینیا آمر اداره عمومی تحقیق کمیته تحقیق ولایت کورگان، والیری سامودایکین آمر اداره عمومی تحقیق کمیته تحقیق ولایت سامارا، الکساندر ستاریکوف آمر اداره عمومی تحقیق کمیته تحقیق جمهوری التای مقرر شده اند. سرگی کوستریکین به صفت آمر اداره ترانسپورت وزارت داخله در حوزه شمال — غربی مقرر شده است.
تغییرات کدری همچنان رهبری ارگان های دولتی فدرالی در مناطق را نیز در بر گرفته است.

برچسب ها
ولادیمیر پوتین
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر